Dokumenty


Firm o podobny profilu jest wiele na rynku. Jak wybrać tą najlepszą? Zadanie nie jest łatwe. Warto wziąć pod uwagę nie tylko miejsce i cenę wyjazdu, ale także sprawdzić dokumenty biura, z którym chcesz wyjechać!
My mamy się czym pochwalić, dlatego zapraszamy do lektury.

 

Z doświadczenia wiemy jak ważna dla Klientów jest wiarygodność biura podróży. Przez lata pracowaliśmy na to, żebyście chcieli i mogli nam zaufać. Poniżej znajdziecie listę dokumentów, potwierdzających rzetelność naszej firmy.

Gwarancja ubezpieczeniowa

Gwarancja ubezpieczeniowa jest jedną z czynności ubezpieczeniowych. Stanowi pisemne zobowiązanie zakładu ubezpieczeń (gwaranta) do wypłaty na rzecz beneficjenta (podmiotu, na rzecz którego została wystawiona gwarancja) określonej sumy pieniężnej, na jego żądanie i oświadczenie, w sytuacji, w której dłużnik (wnioskodawca gwarancji) nie realizuje swoich zobowiązań (określonych w gwarancji) wobec beneficjenta.

Wpis do rejestru organizatorów turystyki

Dokument wymagany jest jeśli prowadzona ma być działalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych.

Przed podpisaniem umowy warto też zapoznać się z zestawem poniższych dokumentów. Dzięki temu unikniemy nieporozumień i niepotrzebnego stresu w nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach:

Warunki uczestnictwa

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez nasze biuro.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Kontynenty AXA (wariant podstawowy, Comfort, Superior)

Ogólne warunki ubezpieczenia na naszych wyjazdach (firma AXA) Pobierz

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kontynenty MULTITRAVEL AXA (wariant Deluxe)

Ogólne warunki ubezpieczenia na naszych wyjazdach (firma AXA) Pobierz