Dokumenty


Firm o podobny profilu jest wiele na rynku. Jak wybrać tą najlepszą? Zadanie nie jest łatwe. Warto wziąć pod uwagę nie tylko miejsce i cenę wyjazdu, ale także sprawdzić dokumenty biura, z którym chcesz wyjechać!
My mamy się czym pochwalić, dlatego zapraszamy do lektury.

 

Z doświadczenia wiemy jak ważna dla Klientów jest wiarygodność biura podróży. Przez lata pracowaliśmy na to, żebyście chcieli i mogli nam zaufać. Poniżej znajdziecie listę dokumentów, potwierdzających rzetelność naszej firmy.

Gwarancja ubezpieczeniowa

Gwarancja ubezpieczeniowa jest jedną z czynności ubezpieczeniowych. Stanowi pisemne zobowiązanie zakładu ubezpieczeń (gwaranta) do wypłaty na rzecz beneficjenta (podmiotu, na rzecz którego została wystawiona gwarancja) określonej sumy pieniężnej, na jego żądanie i oświadczenie, w sytuacji, w której dłużnik (wnioskodawca gwarancji) nie realizuje swoich zobowiązań (określonych w gwarancji) wobec beneficjenta.

Wpis do rejestru organizatorów turystyki

Dokument wymagany jest jeśli prowadzona ma być działalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych.

Przed podpisaniem umowy warto też zapoznać się z zestawem poniższych dokumentów. Dzięki temu unikniemy nieporozumień i niepotrzebnego stresu w nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach:

Warunki uczestnictwa

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez nasze biuro.

Warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia na naszych wyjazdach (firma AXA) Pobierz

Ubezpieczenie na wypadek rezygnacji

Ważne informacje odnośnie ubezpieczenia kosztów rezygnacji.